Regulamin korzystania z kortów

             

 1. Obiekt tenisowy (korty zewnętrzne i hala ) czynne są codziennie.
  Rezerwacji można dokonywać pod numerem tel. 664 959 352.

 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych oraz wypożyczanie sprzętu określa cennik.

 3. Wstęp na korty jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym po uiszczeniu opłaty, wykupieniu karnetu lub zawarciu umowy najmu. Wejście na halę możliwe jest wyłącznie w czystym obuwiu sportowym.

 4. Możliwa jest rezerwacja kortów. Odwołanie rezerwacji może nastąpić minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej godziny najmu, po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę (nie dotyczy hali).

 5. Stałe rezerwacje winne być opłacone za minimum jeden miesiąc z góry.

 6. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi telefonicznie o spóźnieniu.

 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu,o czym poinformuje z jednotygodniowym przedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej.

 8. Grający zobowiązani są do przestrzegania zarezerwowanego czasu gry a po jejzakończeniu do uporządkowania i zasiatkowania kortu w ramach wynajętego czasu. Jednostką czasu jest godzina zegarowa

 9. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas gry.

 10. Korzystający z kortów tenisowych nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom. W ośrodku tenisowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 11. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie kortów.

 12. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

 13. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.

 14. Wszystkie skargi i wnioski należy składać właścicielowi obiektu tel 604 502 854.

 15. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu